Сервиз настолни компютри и лаптопи

Сервиз, поддръжка и обучение

1. Диагностика и ремонт на настолни компютри и лаптопи, Преинсталиране на Windows, Инсталиране на компоненти, Инсталиране на антивирусна програма, Инсталиране на Офис-пакет, Почистване от вируси, Специфични настройки, Обучение – интернет, основи на РС, програмиране, Офис-пакет и др.

2. Асемблиране на компютърни системи.

3. Гаранционна и извънгаранционна поддръжка на изчислителна техника.

4. Изграждане на мрежи, LAN.

Забележка : някой от услугите се извършват само със софтуер на клиента.